Visie fysiotherapie

25 jaar ervaring en vele cursussen hebben mij geleerd het lichaam als een complex systeem
te zien waarbij een kleine verstoring in de balans van het lichaam , soms vele jaren later
tot grote gevolgen kan leiden.

Het is daarom dat ik in mijn anamnese zal doorvragen naar eerder doorgemaakte blessures
of aandoeningen.
Een goed gevoerd anamnese gesprek kan veel duidelijkheid geven over achtergronden van klachten die nu optreden.

Mijn behandeling wordt gekenmerkt door respect voor en veel invoelend vermogen naar het lichaam van de patient.
Mijn handen zijn mijn instrumenten om informatie te krijgen over de verstoringen in het bewegingspatroon van het lichaam.
Bij mij dus geen fitnessapparatuur in de praktijk , maar alle behandelingen vinden plaats op of rond de behandelbank.


 

Copyright © 2018  |  Links   |   Uwweb website CMS